Applikationer- Identifiering 3D

Identifiering/Verifiering går också att göra med 3D-skanning för att få full flexibilitet. Genom att kontrollera olika identifieringspunkter så går det att automatiskt få fram vilken artikel det är.

Går också att komplettera med mått av ex. längder, bredder höjder.

 

 

 


Next
Technics
Contact