Applikationer- Måttkontroll

Automatiskt kontrollera att måtten är inom sina toleranser.
Enkelt att lägga ut måtten i bilden. Bara att peka och klicka.

Kontrollerar ex. längd, bredd, diameter. Värdena skalas enkelt in och toleranser sätts.

Används ofta tillsammans med kvalitetskontroll.

Loggning av värdena kan ske bla. till Excel och Rektron.

 


Next
Technics
Contact