Visionsystem DV-2

Visionsystem DV-2 konfigureras väldigt enkelt för den aktuella
uppgiften. Det gör det snabbt att komma igång, vilket leder till lägre investeringskostnader.

Det finns inga menyer och annat försvårande som gör
systemet onödigt komplicerat att använda. DV-2 är enkelt
att förstå.

Det behövs inte en expert på visionteknik för att
kunna göra en applikation. DV-2 bygger på peka och klicka-
principen. Det finns inga verktyg (tools), trösklingar och liknande som på omoderna visionsystem.

Systemet är PC-baserat med senaste datortekniken och uppbyggt kring standardprodukter. En eller flera kameror kan användas.

Tack vare systemets unika funktion så hanterar det naturliga variationer (ex variationer i form, ljushet, position, vridning, lutning mm) vilket minimerar onödig överkassation. Dessutom slipper operatören att konfigurera systemet i det oändliga.

Nya önskemål och behov från kunder driver kontinuerligt utvecklingen framåt.


Next
Example
Technics
Contact