Inledning

Idag är det viktigare än någonsin att automatisera sin produktion. Vi erbjuder visionsystem med senaste teknologin för att hjälpa er att automatisera avsyningsdelen.

Sedan 2000 har vi hjälpt företag att förbättra sin produktion genom de kraftfullaste lösningar inom visionteknologin som finns idag. Visionsystem DV-2 är svenskutvecklat och utvecklas kontinuerligt i samarbete med framförallt svensk industri.

Tillsammans med våra kunder som finns inom de flesta branscher/områden tar vi fram de mest effektiva lösningarna oavsett om det är standard eller mer avancerade specialprojekt.
Vi har lång erfarenhet av att utveckla och installera visionsystem samt har byggt upp stort kunnande för olika branschers behov. Genom att vi också har full kontroll på mjukvaran så kan vi lösa visionproblem där andra misslyckas.

Vi har samarbetspartners inom robot och mekanik med stor erfarenhet av våra system. Dessa kan även erbjuda kompletta automationslösningar med vision DV-2.


Next
Vision
Example
Technics
Contact